Parhaat vinkit onnistuneeseen etätyöhön: Tehokkuutta ja Työhyvinvointia Kotikonttorissa

Parhaat vinkit onnistuneeseen etätyöhön: Tehokkuutta ja Työhyvinvointia Kotikonttorissa

Etätyö on noussut merkittäväksi osaksi monien ihmisten työelämää. Se tarjoaa joustavuutta ja voi lisätä työtehoa, kun aikaa ei kulu esimerkiksi työmatkoihin. On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että etätyö asettaa omat haasteensa sekä työntekijöille että työnantajille.

Työnteon muoto: Etätyö voi olla satunnaista tai säännöllistä, osa-aikaista tai kokoaikaista.

Ihannetilanteessa työntekijällä on mahdollisuus valita, milloin ja missä työtä tehdään.

Työympäristö: Kodista kannattaa luoda rauhallinen ja ergonomisesti suunniteltu työtila.

Hyvä valaistus, sopiva työpöytä ja -tuoli sekä tarpeelliset työvälineet ovat tärkeitä.

Työhyvinvointi: Etätyö vaatii hyviä itsehallinnan taitoja, kuten ajanhallintaa ja itsekuria.

Taukojen pitäminen ja fyysisen aktiivisuuden ylläpitäminen ovat keskeisiä elementtejä työn ja vapaa-ajan balanssin säilyttämisessä.

 • Ajanhallinta: Määrittele selkeät työajat ja pidä kiinni niistä.
 • Kommunikaatio: Päivitä säännöllisesti työtilannettasi ja ole aktiivinen viestinnässä tiimin kanssa.
 • Teknologia: Varmista luotettava internet-yhteys ja opettele hyödyntämään erilaisia digitaalisia työkaluja ja ohjelmistoja.

Työpisteen järjestäminen

Järjestäessään työpistettä etätöihin on tärkeää keskittyä ennen kaikkea ergonomiaan, valaistukseen ja häiriöttömään ympäristöön. Nämä elementit ovat keskeisiä työn tehokkuuden ja työhyvinvoinnin kannalta.

Ergonomia

Hyvä ergonomia on avainasemassa, kun tavoitteena on luoda terveellinen ja mukava etätyöpiste.

Säädettävä työtuoli, jossa on riittävä selkänojan tuki, varmistaa oikean istuma-asennon ja vähentää niska- sekä selkäkipuja.

Työpöydän korkeus tulisi voida säätää niin, että kädet ovat noin 90 asteen kulmassa kirjoitettaessa.

Näyttö tulisi asettaa silmien korkeudelle, noin armlength’s distance etäisyydelle, jotta pään asento pysyy neutraalina eikä aiheuta rasitusta niskalle.

 • Työtuoli: säädettävä selkätuki ja korkeus
 • Työpöytä: säädettävä korkeus
 • Näyttö: silmien korkeudelle, armlength’s distance

Valaistus

Riittävä valaistus on tärkeä osa työpisteen järjestämistä.

Luonnonvalo on parasta silmille, mutta työpisteen sijoittaminen ei aina mahdollista suoraa ikkunapaikkaa.

Tällöin työpäivän aikana on hyvä pitää huoli, että valaistus on riittävän kirkas, muttei häikäise direktly suoraan näytölle tai silmiin.

Epäsuora valaistus tai säädettävä pöytävalaisin, jonka valon voi kohdentaa tarpeen mukaan, auttaa vähentämään silmien rasitusta ja luomaan miellyttävän työympäristön.

 • Luonnonvalo: ihanteellista silmille
 • Epäsuoravalaistus: säädettävä pöytävalaisin

Hiljainen työympäristö

Rauhallinen työtila auttaa keskittymään ja vähentää stressiä.

Valitse työpisteelle paikka, jossa häiriötekijät, kuten kodin muu toiminta tai ulkoiset äänet, eivät pääse keskeyttämään työntekoa.

Äänieristystä voi parantaa esimerkiksi ovien ja ikkunoiden tiivistämisellä tai käyttämällä korvatulppia tai vastamelukuulokkeita.

Olennaista on minimoida keskeytykset, jotta työskentely pysyy tehokkaana ja sujuvana.

 • Valitse rauhallinen sijainti
 • Käytä äänieristäviä ratkaisuja: korvatulpat tai vastamelukuulokkeet

Työajan hallinta

Hyvän etätyökäytännön perustana on tehokas työajan hallinta. Se sisältää taukojen aktiivisen hyödyntämisen, aikataulujen selkeän suunnittelun ja työ- sekä yksityiselämän rajanveto.

Taukojen merkitys

Tauot ovat tärkeä osa työpäivää, sillä ne mahdollistavat mielen ja kehon palautumisen.

Etätyössä tulisi pitää tauko vähintään 5–10 minuuttia jokaista työtuntia kohden.

Tehokasta on esimerkiksi:

 • 25 minuuttia fokusoitunutta työtä, 5 minuutin tauko (Pomodoro-tekniikka)
 • Pidemmät tauot voidaan pitää lounaan yhteydessä tai kun tarve vaatii pidempää irtiottoa

Aikataulutus

Ajankäyttöä kannattaa hahmotella kalenteriin merkityn aikataulun avulla.

Päivittäinen aikataulu voi sisältää:

 • Aamun aloitusrituaalit
 • Fokusoitujen työjaksojen suunnittelu
 • Projektit ja palaverit (ennakoiden aika)
 • ”Ei häiriöitä” -työblokit tehokkuuden maksimoimiseksi

Työ- ja yksityiselämän tasapaino

Tasapainon ylläpito työ- ja yksityiselämän välillä vaatii selviä rajoja. Hyviä käytäntöjä ovat:

 • Työpisteen erottaminen muista elämän alueista
 • Työajan päättäminen kiinteään aikaan päivittäin
 • Työilmoitusten kytkeminen pois päältä työajan ulkopuolella

Teknologian hyödyntäminen

Tehokas etätyö nojaa vahvasti teknologian hyödyntämiseen.

Pilvipalvelut ja tiedostojen jako

Pilvipohjaiset palvelut kuten Google Drive, Dropbox tai OneDrive ovat ratkaisevan tärkeitä dokumenttien, kuvien ja muiden tiedostojen jakamisessa ja säilyttämisessä.

Ne mahdollistavat tiedostojen reaaliaikaisen yhteismuokkauksen ja käytön mistä tahansa laitteesta. Tämä tuo joustavuutta ja tehokkuutta etätyöhön.

 • Google Drive: reaaliaikainen yhteismuokkaus ja helppo integrointi muihin Google-palveluihin
 • Dropbox: pitkälle kehitetty synkronointi useiden laitteiden välillä
 • OneDrive: saumaton yhteistyö Microsoft Office -dokumenteilla

Itsekurin kehittäminen

Etätyö edellyttää itsekuria, sillä perinteinen toimistoympäristö ja sen asettamat rakenteet puuttuvat.

Itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen korostuvat, kun työskennellään kotoa käsin.

Työpäivän rutiinit ja selkeät tavoitteet auttavat pitämään fokuksen työtehtävissä.

Aamurutiinit: Aloita päiväsi vakiorutiineilla, kuten kevyellä aamiaishetkellä tai lyhyellä venyttelytuokiolla. Tämä auttaa aivoja valmistautumaan tulevaan työpäivään.

Työaikataulu: Päätä etukäteen työaikasi ja pidä siitä kiinni.

Käytä esimerkiksi digitaalista kalenteria työpäivän aikatauluttamiseen.

Hyödyntämällä esimerkiksi Pomodoro-tekniikkaa, jossa työskennellään 25 minuuttia ja pidetään sitten 5 minuutin tauko, voi auttaa pitämään keskittymiskyvyn yllä koko päivän ajan.

TehtäväAika
Työtehtävien aloitus9:00
Tauko10:30
Lounastauko12:30
Päiväpalaveri14:00
Työpäivän päätös17:00

Tavoitteet: Aseta päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset tavoitteet.

Tarkista edistystäsi päivän ja viikon päätteeksi. Pidä tavoitteet näkyvillä työpisteelläsi muistutuksena.

Tehokkuutta ja työhyvinvointia tukee myös ergonominen työpiste, joka kannustaa keskittymään ja vähentää fyysistä kuormitusta.

Itsensä johtaminen etätyössä ei ole aina helppoa, mutta kehittämällä itsekuria voi parantaa omaa suorituskykyään ja nauttia onnistuneesta etätyöpäivästä.

Viestintä ja yhteistyö

Onnistunut etätyö perustuu tehokkaaseen viestintään ja yhteistyöhön.

Käyttämällä viestintävälineitä oikein voi parantaa tiimityön sujuvuutta ja pysyä ajan tasalla työtehtävissä.

Sähköpostin hallinta

Hyvä sähköpostin hallinta on tärkeä töiden organisoinnissa.

Käyttäjän pitäisi luoda selkeät kansiorakenteet tuleville viesteille ja käyttää suodattimia, jotka auttavat tärkeimpien viestien erottelussa.

Sähköpostin seurannan säätäminen maltilliseksi estää jatkuvan häiriötilan.

Virtuaaliset kokoukset

Virtuaalikokousten tehokkuus varmistetaan hyvällä valmistautumisella ja yhteisten pelisääntöjen avulla.

Ennen kokousta tulisi lähettää agenda, jotta osallistujat voivat valmistautua keskusteltaviin aiheisiin.

Kokouksessa pitäisi sallia vain yhden henkilön puhua kerrallaan, mikä vähentää sekavuutta ja parantaa ymmärrystä.

Palautekulttuuri

Aktiivinen ja rakentava palaute on avainasemassa etätyön yhteistyössä.

Palautteen tulisi aina olla konkreettista, ja sen tarkoituksena tulisi olla osoittaa, miten työtä voisi tehdä paremmin eikä vain kritiikin antaminen.

Säännöllinen ja avoin palaute auttaa tiimiä kasvamaan ja kehittymään.

Hyvinvoinnin ylläpito

Onnistunut etätyö edellyttää hyvinvoinnin ylläpitämistä, johon kuuluu niin fyysinen kuin henkinen hyvinvointi.

Oikeanlainen rytmi, kunnon tauot ja työn sekä vapaa-ajan tasapaino ovat kaikki tärkeitä elementtejä.

Liikunta

Liikunta on keskeinen osa kokonaisvaltaista hyvinvointia etätyössä.

Sen avulla voi parantaa työtehoa ja torjua istumatyön haittoja.

Ihmiset voivat sisällyttää päiväänsä lyhyitä kävelytauokoja tai pienen kuntosalituokion, mikäli mahdollista.

Liikunta tuottaa myös endorfiineja, jotka lisäävät onnellisuuden tunnetta ja vähentävät stressiä.

Taukojumppa

Taukojumppa pitää yllä verenkiertoa ja auttaa vähentämään niska- ja selkäkipuja.

Työpäivään voi sisällyttää säännöllisiä taukoja, joissa tehdään lyhyitä venytys- tai lihasharjoituksia.

Yksinkertainen esimerkki taukojumpasta voi olla:

 • Pään ja hartioiden pyöritys
 • Käsien ja jalkojen venytykset
 • Selän kiertoja istualtaan

Henkinen hyvinvointi

Henkinen hyvinvointi on etätyössä vähintään yhtä tärkeää kuin fyysinenkin.

Yksilöiden tulee varmistaa työn ja vapaa-ajan selkeä erottaminen, mikä auttaa välttämään uupumusta.

Relaxing moments, such as meditation or reading, are encouraged to be added to the daily routine.

Sosiaalisten suhteiden ylläpito, vaikka etänäkin, edistää myös henkistä tasapainoa.

Ongelmien ennaltaehkäisy ja ratkaiseminen

Etätyö voi tuoda mukanaan omat haasteensa, joten ongelmien ennaltaehkäisy ja tehokas ratkaiseminen ovat avainasemassa onnistuneen työpäivän toteutumiselle.

Ennaltaehkäisy

Etätyöntekijän tulee varmistaa, että hänellä on käytössä:

 • Stabiili internet-yhteys: Tarkista ja optimoi verkkoyhteytesi säännöllisesti.
 • Ergonominen työpiste: Aseta näyttö ja tuoli oikealle korkeudelle vähentääksesi fyysisiä vaivoja.
 • Selkeä päivärytmi: Pitäydy rutiineissa ja määritä työajat selkeästi.

Ratkaiseminen

Kun ongelma ilmenee, noudatta seuraavia askelia:

 1. Määrittele ongelma:
  • Mikä on ongelman ydin ja sen vaikutus työpäivääsi?
 2. Aseta tavoite:
  • Miten haluat ongelman ratkaistavan ja mikä on aikataulu?
 3. Listaa ratkaisuvaihtoehdot:
  • Laadi lista mahdollisista ratkaisuista.
 4. Valitse toimivin ratkaisu:
  • Käytä kriittistä ajattelua ja valitse paras vaihtoehto.

Jatkuvan oppimisen tärkeys

Jatkuva oppiminen on keskeinen tekijä menestykselle etätyössä.

Se mahdollistaa ammattitaidon ylläpidon ja kehittämisen, mikä on tarpeellista vastaamaan nopeasti muuttuvan työympäristön vaatimuksiin.

Erityisesti teknologian kehittyessä uusien taitojen opettelu on tärkeää.

Yksilötasolla, jatkuvan oppimisen hyödyt näkyvät henkilökohtaisessa kehityksessä ja uramahdollisuuksien parantumisessa.

Ihmiset, jotka omaksuvat jatkuvan oppimisen asenteen, kykenevät mukautumaan uusiin tilanteisiin ja teknologioihin.

Organisaatiotasolla, koulutus ja täydennyskoulutus ovat avainasemassa.

Ne auttavat työntekijöitä pysymään ajan tasalla toimialan muutoksista ja edistävät työyhteisön innovatiivisuutta.

Vinkkejä jatkuvan oppimisen edistämiseen etätyössä:

 • Suunnittele oppimisaikataulu ja sisällytä se kalenteriisi.
 • Jaa oppimistavoitteet pieniin, hallittaviin osiin.
 • Käytä digitaalisia alustoja tiedon jakamiseen ja yhteistyöhön.
 • Pyydä palautetta ja jaa kokemuksia kollegoiden kanssa.

Jatkuva oppiminen on investointi, joka antaa työntekijöille välineet kukoistaa muuttuvassa työelämässä.

Se rakentaa perustan elinikäiselle oppimiselle ja auttaa ylläpitämään motivaatiota ja työssäjaksamista.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *